Årsmötestider

testar B4

30 April träffs vi för årsmöte av Byggnadsföreningen kl. 17.00 och därefter Fritidsföreningen kl. 18.00
Föreningen bjuder på mat, anmälan senast 23/4 till Britt 0623- 108 58

Väl mött!

Måndag 28 oktober kl 18.00 kommer representanter från Sollefteå stadsnät

till Lungsjön. Då informerar de om vad som händer under och efter installation, pratar om
tjänster och tjänsteleverantörer samt svarar på frågor.
Tag chansen att träffa Sollefteå stadsnät och få svar på dina frågor.
Välkommen

Kallelse till Medlemsmöte 19/9

Torsdag den 19/9 kl. 19.00
på Lägergården i Lungsjön

Lungsjöns Fritidsförening kallar till möte angående
Uthyrning och ombyggnad av Lägergården.

Medlemsavgift 30 kr/år och medlem – 100 kr/år och familj.
Bankgironummer –  5626-0938