Vid årsmötet den 28/4 2023 valdes följande personer att ingå i styrelsen:

Styrelsens ordförande 2023
Birgitta Olsson 070-655 76 91

Ledamöter:
Hans Jonsson 070-679 81 45
Hans Pettersson 073-055 23 66
Gunilla Lundin 070-6316631
Inger Andersson 070-256 54 85
Maria Hug 070-558 94 08

Suppleanter:
Hans Karlsson 070-318 34 37
Robert Engman 072-222 09 02
Malte Jakobsson 070-219 92 02

Till revisorer valdes:
Contrado Ramsele AB

Valberedning:
Jurg Hug, sammankallande
Jan-Uno Nordqvist
Staffan Magnusson

Medlemsavgift 100 kr/år och medlem – 200 kr/år och familj.
Bankgironummer • 5626-0938 • swish 123 509 1103