Lungsjöbygdens Vindkraftsfond

Föreningen är en ideell förening som har som ändamål att fördela de utvecklingsmedel som kommer från Statkraft SCA Vind AB och Statkraft SCA Vind II AB. Utvecklingsmedel som på ett konkret och långsiktigt sätt skall uppmuntra näringslivsutveckling, samhällsutveckling, utbildningsinsatser eller på annat sätt bidra till en levande landsbygd i bygden och Kommunen. Läs stadgar, här.

Ordförande för ett år
Ulf Jonsson till föreningens ordförande på 1 år

Övriga ledamöter
Birgitta Olsson  2 år
Anita Martens 2 år
Gunilla Lundin 1 år
Bo Eriksson  1 år

Suppleanter
Sandra Näsmark 1 år
Holger Gärd 1 år

Valberedning
Staffan Magnusson(Sammankallande)
Carola Söderlind
Olof Westin