Ansökan om medel

Hocksjö Vindförening

Föreningen är en ideell förening som har som ändamål att fördela de utvecklingsmedel som kommer från Hocksjön Vind AB. Byarna som ingår i föreningen är Terrsjö, Västvattnet, Myrdalen, Rensjön, Lungsjön, Hocksjön, Björkvattnet, Fullsjön och Borgvattnet.
Vindpenningen är avsedd att användas i projekt som bidrar till en positiv utveckling av närområdet och som skapar förutsättningar för inflyttning eller på annat sätt bidrar till en levande landsbygd. Särskild vikt ska läggas på aktiviteter för att stärka och utveckla samarbetet mellan byarna i närområdet . Läs stadgar, här.


Vid årsmötet 20240512, valdes följande styrelse:

Ordförande för ett år
Ove Mohlin          Borgvattnet

Övriga ledamöter
Birgitta Olsson     Västvattnet/Terrsjö             1 år
Anita Martens       Rensjön/Myrdalen             1 år
Gunilla Lundin      Lungsjön/Hocksjön            1 år
Marie Jönsson      Fullsjön/ Björkvattnet        2 år
Olof Westin           Lungsjön/Hocksjön           2 år

Suppleanter
Thure Johansson  Borgvattnet                        1 år
Katarina Walleij     Västvattnet/Terrsjö             2 år
Hasse Pettersson Lungsjön/Hocksjön             1 år

Valberedning
Stefan Carlen        Terrsjö
Lars Blixt               Borgvattnet

Ladda ner ansökningsblankett här.
Ansökan senast sista februari varje år.