Stora kranen på plats och nu monteras det vingar

bild

Vindkraftsbygge

Vindkraftsbyggnationerna fortskrider i en rasande takt här är den stora kranen på plats för att montera vingarna.