Fridlysta Nipsippan blommar i Lungsjön också

bild nip

Om nipsippan

Nipsippan är en flerårig vårblommande ört med en kraftig pålrot. Arten är insektspollinerad och blomningen sker i Ramseletrakten normalt från början av maj till början av juni. Nipsippans frön anses vara vindspridda men då de är relativt stora och tunga har de dålig ”flygförmåga”. Fröna antas vara kortlivade men vissa data tyder på att fröna har god grobarhet efter ett år i rumstemperatur. Arten uppvisar en god förmåga att nyetablera sig på blottad mark, till exempel grusiga vägskärningar och i naturliga rasmarker. De enskilda plantorna uppges kunna bli mycket gamla.

Vilken påverkan bränder har för arten är inte helt klarlagt. Erfarenheter från Finland tyder på att arten är brandgynnad, medan erfarenheter från Gotland tyder på att arten är missgynnad av brand. Den nära släktingen mosippa är känd som en brandgynnad växt.

2011 gjordes en naturvårdsbränning av en del av reservatet där nipsippan hittills inte setts. Reservatet hålls även öppet genom röjningar.

Läs mer på Länsstyrelsens sida här!