test

https://lungsjon.se/wp-admin/post.php?post=2383&action=edit

VI söker konsult…

Lungsjöns fritidsförening söker konsult för arbete som projektmedarbetare. Lungsjöns fritidsförening har beviljats stöd från energimyndigheten för projektet ”Lokal förankring av vindbruksprojekt”. För att genomföra projektet kommer en konsult att
kontrakteras på deltid under perioden oktober 2016 till december 2018.