VI söker konsult…

Lungsjöns fritidsförening söker konsult för arbete som projektmedarbetare. Lungsjöns fritidsförening har beviljats stöd från energimyndigheten för projektet ”Lokal förankring av vindbruksprojekt”. För att genomföra projektet kommer en konsult att
kontrakteras på deltid under perioden oktober 2016 till december 2018.
Projektet syftar till att göra en uppföljning och utvärdering av kringeffekterna samt skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan områden där vindkraft är byggt, skall byggas eller är under tillståndsprövning och på så sätt öka förmågan att genomföra utvecklingsåtgärder. Erfarenheterna från området ska utnyttjas till att utveckla långsiktiga samverkansformer med parkägare och dess underleverantörer tillsammans med närboende och andra intressenter under driftsperioden. Vilka faktorer som framgångsrika lokala företag använt sig
av för att få kontrakt med vindkraftsexploatören skall kartläggas och spridas till andra företag. En lokal utvecklingsplan skapas där viktiga lärdomar från genomförandet ska följas upp och spridas. Typ av upphandling. Förhandlingsupphandling där en ekonomisk ram finns. Krav på anbudsgivare. Endast företag som har F-skatt, är registrerade för momsredovisning samt, om de har anställda, är registrerade som arbetsgivare kan lämna anbud.
Anbudsgivare skall inte heller ha anmärkning eller skuld hos Skattemyndigheten. Vidare krävs erfarenhet av projektuppdrag med inriktning mot bygde- och näringslivsutveckling. CV samt referenser från tidigare uppdrag skall finnas. Företag med lokal förankring har företräde.
Uppfyller du kraven och är intresserad skall din anmälan vara inne senast 9 september 2016. Intresserade får då projektbeskrivning för att utifrån detta ta fram sitt anbud. De som lämnar anbud skall därefter före den 21 september utifrån projektbeskrivningen göra en beskrivning på vilket sätt projektmålen skall nås och behövda timmar för att utföra
uppdraget. Arbetet skall utföras på plats i Lungsjön.
Intresseanmälan skickas till:
christer.andersson@vindkraftcentrum.se
eller via post till
Lungsjöns Fritidsförening
Lungsjön 141
880 40 Ramsele
Märk kuvertet ”Konsultarbete”