Medlemmar i Lungsjöns fritidsförening beredes möjlighet att komma med förslag på aktiviteter eller andra önskemål som kan komma bygden, föreningslivet och medlemmarna tillgodo.

Vänligen skicka dessa till:
e-post: info@lungsjon.se

Eller brevledes:

Lungsjöns fritidsförening
Lungsjön 141
883 92 Ramsele

Välkomna.
/Styrelsen.