Lungsjöns Fritidsföreningen
Verksamhetsplan

Lungsjöns Fritidsförening arbetar för att möjliggöra byarna levande i samverkan med andra föreningar, näringsliv och offentliga sektorn.

 

  • Träffar under hela året för skötsel o utveckling av:

Lägergården

Storsand

Bastu

Kvarnsele

Skidspår med portal

VindSkydd

Vandringsleder / stigar

Vikekojan

Håsjökojan

Skoterleder

Bysamfälligheter

Hemsidan

Boulebana

Utbildning av styrelseledamöter/medlemmar Skidspår

Uthyrning

Rotsökarna nr. 2

Bevaka intressen från vindkraftsetableringarna

Marknadsföring

Vägfrågor

Styrelsen för Lungsjöns Fritidsförening