Kallelse till Medlemsmöte 19/9

Torsdag den 19/9 kl. 19.00
på Lägergården i Lungsjön

Lungsjöns Fritidsförening kallar till möte angående
Uthyrning och ombyggnad av Lägergården.

Medlemsavgift 30 kr/år och medlem – 100 kr/år och familj.
Bankgironummer –  5626-0938