Lokal förankring av vindbruksprojekt

Projektet ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” drivs av Fritidsföreningen och har beviljats av Energimyndigheten, här kan du läsa Energimyndighetens beslut!


Vi har påbörjat en insamling av idéer och förslag på hur vi ska utveckla bygderna runt vindkraftsparkerna. HJÄLP oss med förslag genom att svara på frågorna på denna pdf-ankät som du kan LADDA NER HÄR!


Presentation av bygden

Lungsjön ligger i Sollefteå kommun vid gränsen av Västernorrland och Jämtland län.

I byarna runt Lungsjön bor det ett 90-tal personer. Här finns många möjligheter till friluftsliv med bland annat beredda elljusspår för längdskidåkning, fina fiskevatten och stora jaktmarker.

F.d. skolan är bygdens samlingspunkt där det året runt arrangeras allt från konferenser, kulturaktiviteter och läger inom idrott.

I området har det byggts 149 vindkraftverk och ytterligare 100-tal planeras. Hittills har det satsats ca 8,8 miljarder, vilket är Sveriges största industrisatsning i nutid.

Byarna har engagerat sig i vindkraftsfrågor sedan 2006. Vi har samverkat med projektörer, kommuner, entreprenörer som bl.a. resulterade i bredband till området. Bredbandet möjliggjorde bl.a. för uthyrning av f.d. skolan för 100 personer med boendefacilitet under byggtiden där även privata husägare hyrde ut.

Buller är en annan fråga som boende har samverkat omkring tillsammans med projektörer för att lösa.

Etableringarna har även inneburiten standarhöjning av till-och utfartsvägar som gynnar bl.a.skogsnäringen med tillgänglighet av skogsråvara året runt.

Är du intresserad av att veta mer om hur vi gjort?
Boka gärna ett studiebesök hos oss, så berättar vi mer och gör ett besök i vindkraftsparkerna.

Kontakt & Anmälan:
Staffan Magnusson  • 070-334 06 79
staffan@lungsjon.se • www.lungsjon.se

Lungsjöns Fritidsförening i projekt med Energimyndigheten
”Lokal förankring av vindbruksprojekt”