Till dig som är beslutsfattare, projektör eller boende

I området kring Lungsjön har 150 vindkraftverk etablerats de senaste åren och vi är granne med ett av Skandinaviens största landbaserade vindkraftsområden. Områdets ganska unika lokalisering och värdefulla erfarenheter från realisering av större vindkraftsparker kan, genom att bedriva  projektet, utnyttjas till att hitta effektiva dialogformer och på så sätt minska polarisering samt öka kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Det kan även utnyttjas till att ge dig som är beslutsfattare, projektör eller boende ökad kunskap och möjligheter för bygdeutveckling i samband med vindkraftsutbyggnad.

Kom på besök, vi delar gärna med oss! Vi skräddarsyr ditt besök eller vistelse till en helhetsupplevelse, välkomna!