Vi minns vår historia…

Boken innehållande, historia, befolkningsutveckling, dombok (1600-1800-tal), minnen & företagande m.m från byn.
Finns att beställa hos Britt Magnusson tel: 0623-108 58 eller via mail: info@lungsjon.se. Kostnad 150 kr.

Boken är sammanställd och skriven av Rotsökarna en grupp Lungsjöbor med hjälp av utflyttade och andra med stort engagemang för byn.