Vid årsmötet den 17/12 2021 valdes följande personer att ingå i styrelsen:

Styrelsens ordförande 2021
Birgitta Olsson 070-655 76 91

Ledamöter:
Hans Jonsson 070-679 81 45
Hans Pettersson 073-055 23 66
Gunilla Lundin 070-6316631
Inger Andersson 070-256 54 85
Terrje Lindell 076-11 647 20
Maria Hug 070-558 94 08

Suppleanter:
Hans Karlsson 070-318 34 37

Till revisorer valdes:
MKM Ekonomi AB Ramsele

Revisor ers:
Olof Westin

Valberedning:
Jan-Uno Nordqvist, sammankallande
Jurg Hug
Staffan Magnusson

Medlemsavgift 50 kr/år och medlem – 100 kr/år och familj.
Bankgironummer • 5626-0938 • swish 123 509 1103