Vid årsmötet den 27/4-2018 valdes följande personer att ingå i styrelsen:

Styrelsens ordförande
Hans Pettersson
073-055 23 66 – e-post: hansp@lungsjon.se

Ledamöter:
Veronica Björklund 070-312 11 21
Birgitta Olsson 070-655 76 91
Hans Jonsson 070-679 81 45
Bo-Gunnar Jonsson 072-2192025
Inger Andersson 070-256 54 85
Marie Andersson 0701720362

Suppleanter:
Leif Laursen
Maud Johansson 0768693166
Hans Karlsson 070-318 34 37

Till revisorer valdes:
Mona Brink
Bosse Eriksson

Revisor ers:
Baltsar Jonsson

Valberedning:
Olof Westin, sammankallande
Jan-Uno Nordqvist

Valberedning ers:
Anna-Lena Persson

Medlemsavgift 50 kr/år och medlem – 100 kr/år och familj.
Bankgironummer • 5626-0938