Vid årsmötet den 3/5 2019 valdes följande personer att ingå i styrelsen:

Styrelsens ordförande 2019

Veronica Björklund 070-312 11 21

Ledamöter:
Marie Andersson 070-1720362
Birgitta Olsson 070-655 76 91
Hans Jonsson 070-679 81 45
Bo-Gunnar Jonsson 072-2192025
Inger Andersson 070-256 54 85
Hans Pettersson 073-055 23 66

Suppleanter:
Leif Laursen
Maud Johansson 076-8693166
Hans Karlsson 070-318 34 37

Till revisorer valdes:
Mona Brink
Bosse Eriksson

Revisor ers:
Baltsar Jonsson

Valberedning:
Olof Westin, sammankallande
Jan-Uno Nordqvist

Valberedning ers:
Ann Catrin Strömberg

Medlemsavgift 50 kr/år och medlem – 100 kr/år och familj.
Bankgironummer • 5626-0938