Vid årsmötet den 29/4-2016 valdes följande personer att ingå i styrelsen:

Styrelsens ordförande
Hans Pettersson
0623-400 06 – 073-055 23 66 – e-post: hansp@lungsjon.se

Ledamöter:
Veronica Björklund 070-312 11 21
Hans Jonsson 070-679 81 45
Hans Karlsson 070-318 34 37
Bo-Gunnar Jonsson 0623-420 28
Inger Andersson 070-256 54 85

Suppleanter:
Britt Magnusson 0623-108 58
Birgitta Olsson 070-655 76 91

Till revisorer valdes:
Mona Brink
Bosse Eriksson

Revisor ers:
Baltsar Jonsson

Valberedning:
Olof Westin, sammankallande
Jan-Uno Nordqvist

Valberedning ers:
Sven Magnusson

Verksamhetsplan 2016

Medlemsavgift 50 kr/år och medlem – 100 kr/år och familj.
Bankgironummer •  5626-0938