Vid årsmötet den 23/10 2020 valdes följande personer att ingå i styrelsen:

Styrelsens ordförande 2020

Veronica Björklund 070-312 11 21

Ledamöter:
Marie Andersson 070-1720362 (Vice ordförande)
Birgitta Olsson 070-655 76 91 (Sekreterare)
Hans Jonsson 070-679 81 45
Bo-Gunnar Jonsson 072-2192025 (Kassör)
Maud Johansson 076-86931665
Hans Pettersson 073-055 23 66

Suppleanter:
Inger Andersson 070-256 54 8
Hans Karlsson 070-318 34 37
Gunilla Lundin 070-6316631

Till revisorer valdes:
MKM Ekonomi AB
Ramsele

Revisor ers:
Baltsar Jonsson

Valberedning:
Olof Westin, sammankallande
Jan-Uno Nordqvist

Medlemsavgift 50 kr/år och medlem – 100 kr/år och familj.
Bankgironummer • 5626-0938