Arrangemang under hösten

Grillfest
2/9  kl. 18:30 på Lägergården

Surströmmingsfest
23/9 kl. 18:30 Plats meddelas senare

Bingo
7/10 kl. 19:00 på Lägergården
11/11 kl. 19.00 på Lägergården
2/12 kl. 19.00 på Lägergården