Lungsjöns Fritidsförening arbetar för…

Lungsjöns Fritidsföreningen

Verksamhetsplan

För år 2018

Lungsjöns Fritidsförening arbetar för att möjliggöra byarna levande i samverkan med andra föreningar, näringsliv och offentliga sektorn.

  • Träffar under hela året för skötsel o utveckling av:

Lägergården

Storsand

Bastu

Kvarnsele

Skidspår med portal

VindSkydd

Vandringsleder / stigar

Vikekojan

Håsjökojan

Skoterleder

Bysamfälligheter

Hemsidan

  • Aktiviteter: Senior-/juniorklubb

Utbildning av styrelseledamöter/medlemmar Skidspår

Uthyrning

Rotsökarna nr. 2

Bevaka intressen från vindkraftsetableringarna

Marknadsföring

Vägfrågor

  • Evenemang: Nostalgi Bingokvällar

Kvarnsele Kolbulledag 10/5 20/5

Lungsjödagen 7/7

Auktion på Tallgården 18/7

Vandring till Trollklippen 4/8

Loppis 28/7

Surströmmingsfest 24/8

Medlemsresa / aktiviteter

Julbord

Styrelsen för Lungsjöns Fritidsförening 2018-04-27