Lungsjöns Fritidsföreningen

Verksamhetsplan

För år 2019

Lungsjöns Fritidsförening arbetar för att möjliggöra byarna levande i samverkan med andra föreningar, näringsliv och offentliga sektorn.

 

 • Träffar under hela året för skötsel o utveckling av:

Lägergården

Storsand

Bastu

Kvarnsele

Skidspår med portal

VindSkydd

Vandringsleder / stigar

Vikekojan

Håsjökojan

Skoterleder

Bysamfälligheter

Hemsidan

Boulebana

Utbildning av styrelseledamöter/medlemmar Skidspår

Uthyrning

Rotsökarna nr. 2

Bevaka intressen från vindkraftsetableringarna

Marknadsföring

Vägfrågor

 • Evenemang:
  2019-04-12 19:00 Nostalgi Bingo på Lägergården

  2019-05-03 18:00 Årsmöte

  2019-05-30 12:00-15:00 Familjedag vid Kvarnselet – kolbullar, kaffe, tipsrunda.

  2019-06-09 11:00 Gudstjänst vid Kvarnselet – medtag egen fikakorg.

  2019-06-15 12:00-15:00 Boule kom och prova, i nybyggda boulebanan.

  2019-06-23 18:00 Grill-Bastu-AquaGlide kväll vid Storsand, medtag egen grillkorg, LFF eldar.

  2019-07-06 12:00-16:00 Lungsjödagen – återvändardag.

  Knattelopp utlottning av Ipad, kolbullar, fika, SNÖ-lotteri, chokladhjul, Skidskytte, Unanders motor visar 4-hjulingar, underhållning Lasse & Thure.

  2019-07-09 10:00-14:00 Studiebesök i Lungsjön och Björkhöjdens vindkraftspark med buss.

  2019-08-10 11:30 Vandring till Trollklippen och Trolltjärn. Samling vid Lägergård. Medtag fikakorg.

  2019-09-27 18:30 Surströmmingsfest på Tallgården.

  Nostalgi Bingo 1 gång i månaden under sept, okt, och nov.

  Julbord i december

Styrelsen för Lungsjöns Fritidsförening