Lungsjöns Fritidsförening arbetar för…

att möjliggöra byarna levande i samverkan med andra föreningar, näringsliv och offentliga sektorn.

Träffar under hela året för skötsel o utveckling av:
• Lägergården / Camp Lungsjön

• Storsand

• Bastu

• Kvarnsele

• Skidspår med portal

• VindSkydd

• Vandringsleder / stigar

• Vikekojan

• Håsjökojan

• Skoterleder

• Bysamfälligheter

• Hemsidan

Aktiviteter:
Samverkan med ISS på Camp Lungsjön

• Utbildning av styrelseledamöter/medlemmar Skidspår

• Uthyrning

• Rotsökarna nr. 2

• Bevaka intressen från vindkraftsetableringarna

• Marknadsföring

• Vägfrågor

Evenemang:
Nostalgi Bingokvällar

• Kvarnsele Kolbulledag 5/5

• Lungsjödagen 9/7

• Medlemsresa

• Julbord


Styrelsen för Lungsjöns Fritidsförening 2016-04-29