Lungsjöbygdens Vindkraftsfond

Föreningen är en ideell förening som har som ändamål att fördela de utvecklingsmedel som kommer från Statkraft SCA Vind AB och Statkraft SCA Vind II AB. Utvecklingsmedel som på ett konkret och långsiktigt sätt skall uppmuntra näringslivsutveckling, samhällsutveckling, utbildningsinsatser eller på annat sätt bidra till en levande landsbygd i bygden och Kommunen. Läs stadgar, här.

Lungsjöbygdens styrelse 2016.06.12

Ordförande för ett år
Bert Olsson till föreningens ordförande på 1 år

Övriga ledamöter
Bo Eliasson och Birgitta Olsson på 1 år
Dennis Jonsson och Bo-Gunnar Jonsson på 2 år

Suppleanter
Gunilla Lundin och Bo Eriksson på 2 år

Revisorer samt revisorssuppleant
Helen Olofsson, Roger Eriksson och Laila Eriksson på 1 år

Valberedning
Staffan Magnusson(Sammankallande)
Hans Vestberg och Carola Söderlind på 1 år