Lungsjöbygdens Vindkraftsfond

Föreningen är en ideell förening som har som ändamål att fördela de utvecklingsmedel som kommer från Statkraft SCA Vind AB och Statkraft SCA Vind II AB. Utvecklingsmedel som på ett konkret och långsiktigt sätt skall uppmuntra näringslivsutveckling, samhällsutveckling, utbildningsinsatser eller på annat sätt bidra till en levande landsbygd i bygden och Kommunen. Läs stadgar, här.

Ordförande för ett år
Torgny Granqvist till föreningens ordförande på 1 år

Övriga ledamöter
Bo Eliasson och Birgitta Olsson på 1 år
Dennis Jonsson och Bo-Gunnar Jonsson på 2 år

Suppleanter
Gunilla Lundin och Bo Eriksson på 2 år

Valberedning
Staffan Magnusson(Sammankallande)
Sune Eliasson och Carola Söderlind på 1 år