Anders Linder – ett samarrangemang mellan Lungsjöns FF & Ramsele Kulturförening!

OBS!!! Anders Linder arrangemanget den 18/4 är inställt p.g.a sjukdom (vår förhoppning är att herr och fru Linder dyker upp under hösten istället)!!!
Vi kommer istället att erbjuda föreställningen MINNESBILDER ”Berättelser och sånger från en uppväxt i Södra Norrlands kustland” den 18/4 Kl.19.00 på Ramsele Konferens & Forskarcentrum. VÄLKOMNA!
http://www.teatersoja.se/minnesbilder/

Varmt Välkomna till en härlig kväll!